Do świadczeń pielęgniarki oraz pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru pielęgniarki pracującej w NZOZ Lekarze Rodzinni „3” w Łomży. Pielęgniarki oraz pielęgniarki środowiskowo-rodzinne realizują kompleksowe świadczenia pielęgniarskie w naszej przychodni oraz w domu pacjenta. Są to między innymi:

  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej
  • realizacja zleceń lekarskich
  • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych: diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
  • pobieranie materiału do badań dodatkowych
  • edukacja zdrowotna
  • profilaktyka chorób przewlekłych
  • promocja zdrowia

Opiekę pielęgniarską nad naszymi pacjentami sprawuje doświadczony i profesjonalny zespół pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Pozwólcie nam Państwo je przedstawić: