Aktualności

3 lipca, 2023

Zarchiwizowano: Zapytanie ofertowe w projekcie wdrożenie e-usług w placówkach poz I ich integracja z systemem e-zdrowia

Zakończono postępowanie. Treść postępowania: W związku z realizowanym projektem pod nazwą Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” nr […]
26 kwietnia, 2023

LEKARZE RODZINNI – „3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Grantobiorcą w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich.

LEKARZE RODZINNI – „3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄjest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracjaz systemem e-zdrowia” (akronim„e-usługi POZ”), finansowanym z […]
Skip to content