Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki NZOZ Lekarze Rodzinni „3” Sp. z o.o. w Łomży.

Świadczenia realizowane są codziennie w dni robocze od godziny 8.00 do 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem lub rodziną, w szczególności u osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej spowodowane chorobą.

Pielęgniarka środowiskowa podejmuje, w sytuacjach uzasadnionych medycznie, głównie, następujące działania, w domu chorego:

 • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta (wyłącznie zadeklarowanym pacjentom, na podstawie skierowania od lekarzy
 • pracujących w ramach umowy z NFZ)
 • rozpoznawanie warunków, potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych podopiecznych
 • planowanie i realizacja opieki pielęgnacyjnej – ustalanie sposobów, form i metod realizacji kompleksowej opieki pielęgniarskiej
 • prowadzenie poradnictwa i doradztwa w zakresie samoopieki i samopielęgnacji oraz sprawowania opieki nad chorym przez rodzinę
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia
 • wizyty patronażowe pielęgniarki u dzieci w 3 lub 4 miesiącu życia

Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki NZOZ Lekarze Rodzinni „3” Sp. z o.o. w Łomży.

Świadczenia realizowane są codziennie w dni robocze od godziny 8.00 do 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem lub rodziną, w szczególności u osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej spowodowane chorobą.

Pielęgniarka środowiskowa podejmuje, w sytuacjach uzasadnionych medycznie, głównie, następujące działania, w domu chorego:

 • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta (wyłącznie zadeklarowanym pacjentom, na podstawie skierowania od lekarzy
 • pracujących w ramach umowy z NFZ)
 • rozpoznawanie warunków, potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych podopiecznych
 • planowanie i realizacja opieki pielęgnacyjnej – ustalanie sposobów, form i metod realizacji kompleksowej opieki pielęgniarskiej
 • prowadzenie poradnictwa i doradztwa w zakresie samoopieki i samopielęgnacji oraz sprawowania opieki nad chorym przez rodzinę
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia
 • wizyty patronażowe pielęgniarki u dzieci w 3 lub 4 miesiącu życia

tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393

tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393

tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393