Opieką położnej środowiskowej objęte są wszystke kobiety bez względu na wiek oraz chłopcy do ukończenia 8 tygodnia życia, ubezpieczeni w NFZ, zapisani na listę pacjentów położnej NZOZ Lekarze Rodzinni „3” w Łomży. Położna podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę położniczo-ginekologiczną nad kobietą i jej rodziną, a w szczególności:

 • opiekę nad kobietą w okresie ciąży (od 26 tygodnia ciąży)
 • opiekę nad kobietą w połogu
 • opiekę nad kobietą po zbiegu ginekologicznym lub ginekologiczno-onkologicznym (na podstawie skierowania ze szpitala)
 • opiekę nad noworodkiem
 • opiekę nad niemowlęciem w pierwszych 8 tygodniach życia

Opieką położnej środowiskowej objęte są wszystke kobiety bez względu na wiek oraz chłopcy do ukończenia 8 tygodnia życia, ubezpieczeni w NFZ, zapisani na listę pacjentów położnej NZOZ Lekarze Rodzinni „3” w Łomży. Położna podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę położniczo-ginekologiczną nad kobietą i jej rodziną, a w szczególności:

 • opiekę nad kobietą w okresie ciąży (od 26 tygodnia ciąży)
 • opiekę nad kobietą w połogu
 • opiekę nad kobietą po zbiegu ginekologicznym lub ginekologiczno-onkologicznym (na podstawie skierowania ze szpitala)
 • opiekę nad noworodkiem
 • opiekę nad niemowlęciem w pierwszych 8 tygodniach życia
Położna środowiskowo-rodzinna pomoże i poradzi:
 • nastolatce - w problemach okresu pokwitania oraz w zakresie świadomego rodzicielstwa
 • ciężarnym, matkom i ich rodzinom - pomoże w problemach z laktacją, z karmieniem noworodka i niemowlęcia
 • w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych (nauczy samokontroli piersi, oceni zagrożenie zdrowia, wskaże na czynniki szkodliwe)
 • kobietom w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych
Położna środowiskowo-rodzinna pomoże i poradzi:
 • nastolatce - w problemach okresu pokwitania oraz w zakresie świadomego rodzicielstwa
 • ciężarnym, matkom i ich rodzinom - pomoże w problemach z laktacją, z karmieniem noworodka i niemowlęcia
 • w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych (nauczy samokontroli piersi, oceni zagrożenie zdrowia, wskaże na czynniki szkodliwe)
 • kobietom w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych
Położna środowiskowo-rodzinna pomoże i poradzi:
 • nastolatce - w problemach okresu pokwitania oraz w zakresie świadomego rodzicielstwa
 • ciężarnym, matkom i ich rodzinom - pomoże w problemach z laktacją, z karmieniem noworodka i niemowlęcia
 • w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych (nauczy samokontroli piersi, oceni zagrożenie zdrowia, wskaże na czynniki szkodliwe)
 • kobietom w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych

Nasze położne

tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393

tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393

tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393