Do świadczeń pielęgniarki rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru pielęgniarki pracującej w NZOZ Lekarze Rodzinni „3” w Łomży. Pielęgniarki rodzinne realizują kompleksowe świadczenia pielęgniarskie w naszej przychodni oraz w domu pacjenta. Są to między innymi:

 • zabiegi wykonywane na zlecenie lekarskie w gabinecie zabiegowym PRZEJDŹ DALEJ
 • szczepienia ochronne PRZEJDŹ DALEJ
 • porady udzielane w gabinecie pielęgniarki rodzinnej (Gabinet nr 5)
 • zabiegi wykonywane na zlecenie lekarskie w domu pacjenta

Do świadczeń pielęgniarki rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru pielęgniarki pracującej w NZOZ Lekarze Rodzinni „3” w Łomży. Pielęgniarki rodzinne realizują kompleksowe świadczenia pielęgniarskie w naszej przychodni oraz w domu pacjenta. Są to między innymi:

 • zabiegi wykonywane na zlecenie lekarskie w gabinecie zabiegowym PRZEJDŹ DALEJ
 • szczepienia ochronne PRZEJDŹ DALEJ
 • porady udzielane w gabinecie pielęgniarki rodzinnej (Gabinet nr 5)
 • zabiegi wykonywane na zlecenie lekarskie w domu pacjenta
Świadczenia pielęgniarki rodzinnej (POZ) obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, takie jak:
 • wizyty patronażowe w 3-4 miesiącu życia i, o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka, także w 9 miesiącu życia dziecka
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby
Opiekę pielęgniarską nad naszymi pacjentami sprawuje doświadczony i profesjonalny zespół pielęgniarek rodzinnych.
Świadczenia pielęgniarki rodzinnej (POZ) obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, takie jak:
 • wizyty patronażowe w 3-4 miesiącu życia i, o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka, także w 9 miesiącu życia dziecka
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby
Opiekę pielęgniarską nad naszymi pacjentami sprawuje doświadczony i profesjonalny zespół pielęgniarek rodzinnych.
Świadczenia pielęgniarki rodzinnej (POZ) obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, takie jak:
 • wizyty patronażowe w 3-4 miesiącu życia i, o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka, także w 9 miesiącu życia dziecka
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby
Opiekę pielęgniarską nad naszymi pacjentami sprawuje doświadczony i profesjonalny zespół pielęgniarek rodzinnych.

Nasze pielegniarki


tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393


tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393