Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej pod numerami telefonów:

86 479 88 55

666 996 393
w godzinach 700 - 1800

Nasze rejestratorki medyczne


Anna Gąszewska


Magdalena Rybicka


 
Podczas rejestracji telefonicznej wyznaczymy Państwu konkretny termin wizyty, tj. dzień i godzinę rejestracji w bieżącym tygodniu. Rejestracja na kolejne dni jest ograniczona, po wyczerpaniu "numerków", które są wydawane z wyprzedzeniem, pozostaje rejestracja w dniu bieżącym.

Zapraszamy również do rejestracji online

 

 

Odbiór recept, wyników badań i innych dokumentów odbywa się wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.

W sytuacji załatwiania w/w spraw w imieniu innej osoby również prosimy o okazanie dokumentu tożsamości osoby odbierającej oraz OŚWIADCZENIA/UPOWAŻNIENIA podpisanego przez pacjenta.


 

tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393


tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393


tu jesteśmy

Władysława Reymonta 1A
18-400 Łomża

Telefon: 86 479 88 55
Rejestracja telefoniczna pod numerami:
86 479 88 55
666 996 393